Denetim

Yetkili servislerimiz ve servis teknikerlerimize yıl genelinde imaj, teknik, iş stratejisi başlıkları altında farklı kriterler üzerinden denetimler uygulanarak görülen gelişim noktaları, alınan aksiyonlar ve verilen eğitimler ile üstün kalite standartlarımızın sürdürülebilirliği sağlanır.

İki farklı denetim şekli uygulanır. İlk olarak yetkili servislerimizin iş yeri, atölye, servis aracı standartları ve teknikerlerin gelişimi ile ilgili yapılan, diğeri ise yetkili servislerimizin müşterilerimize hizmet verdikten sonra, kısa zaman içerisinde verilen hizmetin kalitesinin ölçüldüğü denetimlerdir.

İmaj yönünden yapılan denetimlerde müşterilerimize davranış, iletişim görsel standartları içeren kriterler değerlendirilmektedir. Teknik yönden yapılan denetimlerde ilk çalıştırma, arıza çözümü ve bakım esnasında yapılması gereken standartlar kontrol edilir. İş stratejisi yönünden ise firma prosedürlerini ve tüketici memnuniyetini geliştirmeye yönelik standartlar değerlendirilmektedir.